ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ความคิดเห็นดังกล่าวจะนำมาใช้สำหรับการพัฒนาบริการให้ความรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Education) ต่อไป

Question Title

* 1. คุณหาความรู้เรื่องการเงินการลงทุนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 2. คุณเคยเข้าใช้เว็บไซต์ SET Education (www.set.or.th/education) หรือไม่

 
25% of survey complete.

T