Välkommen!

Hej!

Tack för att du väljer att delta i vår undersökning, den tar inte mer än 5 minuter att genomföra. Målet med undersökningen är att vi ska få en bättre uppfattning om hur era erfarenheter och förväntningar är och har varit med oss på FläktGroup.  

Vi tar resultaten av undersökningen på allvar och vi ska använda den för att bygga på våra styrkor och ta itu med våra svagheter. Om du lämnar dina kontaktuppgifter kan vi komma och be om mer input och uppdatera ändringar som ett direkt resultat av undersökningen.

Återigen tack för att du deltar!

Question Title

* 1. Godkänner du att deltaga i denna undersökning?
De uppgifter som samlas in i denna undersökning kommer att användas internt för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. Notera inga enskilda uppgifter kommer att publiceras utan att du först ger ditt medgivande.

T