NVO “Mitrāju atjaunošanas un aizsardzības fonds” (https://www.pelkiufondas.lt) projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam, veic sabiedrības aptauju par vēsturisko* (muižu) parku sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem. Jūsu atbildes palīdzēs noteikt, kurus ekosistēmu pakalpojumus apmeklētāji vērtē visaugstāk, novērtējot to ieguvumus un nosakot parku apsaimniekošanas un uzlabojumu vajadzības.
Aptaujas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes.
Atbilžu anonimitāte garantēta.
 
* Vēsturiskais parks – tas ir svarīgs nācijas vēsturiskās vides un kultūras mantojuma elements, kas atspoguļo autentiskumu, stilistisko un māksliniecisko iezīmju uzkrājumu, kas raksturīgs atsevišķiem mākslinieciskās attīstības periodiem.
 
Pateicamies par piedalīšanos aptaujā.

Question Title

* 1. Jūsu vecums:

Question Title

* 2. Dzimums:

Question Title

* 3. Valsts, kurā dzīvojat:

Question Title

* 4. Dzīvesvietas veids:

Question Title

* 5. Izglītība:

Question Title

* 6. Sociālais stāvoklis:

Question Title

* 7. Cik bieži apmeklējat vēsturiskos (muižu) parkus?

Question Title

* 8. Ar ko kopā visbiežāk apmeklējat vēsturiskos parkus? Atzīmējiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus.

Question Title

* 9. Kāds ir Jūsu vēsturisko (muižu) parku apmeklējuma pamatiemesls (-i). Atzīmējiet ne vairāk kā 3 variantus.

Question Title

* 10. Kurā gadalaikā vislabprātāk apmeklējat vēsturiskos (muižu) parkus:

Question Title

* 11. Vai esat dzirdējuši terminu “ekosistēmu pakalpojumi”? 
Ekosistēmu pakalpojumi – tieši un netieši sniegtie ekosistēmu labumi cilvēkiem un sabiedrībai

Question Title

* 12. Kuri no vēsturisko (muižu) parku ekosistēmu pakalpojumiem Jums šķiet svarīgākie? Atzīmējiet atbilstošu vērtējumu.

  Pavisam nesvarīgi Nesvarīgi Ne svarīgi, ne nesvarīgi Svarīgi Ļoti svarīgi
garīgo un reliģisko vērtību uzturēšana
rekreācija un ekotūrisms
estētiskās vērtības
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
vielmaiņa (fotosintēze, organisko vielu sadalīšanās u.tml.)
vietējā mikroklimata veidošana
tīrs (svaigs) gaiss
tīrs ūdens
augsnes erozijas novēršana
ģenētiskie resursi (sugas, šķirnes u.c.)
pārtikas resursi (dārzi, labība u.c.)
ārstniecības un aromātiskie augi
lopbarības ražošana (pļauta zāle utt.)

Question Title

* 13. Vai pietiek informācijas par vēsturisko (muižu) parku sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem?

Question Title

* 14. Kādas infrastruktūras vai pakalpojumu jums pietrūkst vēsturiskajos (muižu) parkos? Atzīmējiet atbilstošos variantus.

Question Title

* 15. Kādu izklaides pakalpojumu jums visvairāk pietrūkst vēsturiskajos (muižu) parkos? Atzīmējiet atbilstošos variantus.

Question Title

* 16. Ja jums būtu iespēja ziedot līdzekļus vēsturisko (muižu) parku stāvokļa uzlabošanai, kam jūs tos piešķirtu. Atzīmējiet ne vairāk kā 2 variantus.

Question Title

* 17. Vai parku apmeklēšana pozitīvi ietekmē jūsu pašsajūtu?

T