Pred Vama je upitnik čija je svrha prikupljanje podataka za potrebe sprovođenja istraživanja u okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“. Anketa je u potpunosti anonimna, kako za ispitanike, tako i u pogledu javnih izvršitelja.

Osnovni cilj projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji. Projekat želi da poverenje građana u pravosuđe poveća kroz: razvoj dijaloga i komunikacije između građana i predstavnika pravosuđa, kao i jačanje odgovornosti njihovog rada. Podaci prikupljeni u ovom upitniku biće korišćeni isključivo za potrebe istraživanja i objavljeni u agregatnom obliku u sklopu izveštaja o istraživanju.

Više informacija o projektu i monitoringu stanja u pravosuđu dostupno je na: https://www.otvorenavratapravosudja.rs/ 

Popunjavanje ovog upitnika neće Vam oduzeti više od 3 minuta vremena.

Zahvaljujemo se unapred!

Question Title

* 1. Pol

Question Title

* 2. Broj godina

Question Title

* 3. Mesto

Question Title

* 4. Da li ste imali lično iskustvo sa radom javnih izvršitelja, tokom 2022. i 2023. godine?

T