1. Formularz zgłoszeniowy - zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniu jako prelegent!

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe (oznaczonych *)/ Please fill all mandatory fields (with *)

Question Title

* 1. Tytuł prezentacji / Presentation title

Question Title

* 2. Imię i nazwisko prelegenta(ów) / Name of the speaker(s)

Question Title

* 3. Adres e-mail/e-mail addres

Question Title

* 4. Telefon/Phone

Question Title

* 5. Firma/Instytucja - Company/Institution

Question Title

* 6. Zajmowane stanowisko/Position

Question Title

* 7. Opis prezentacji (bardziej szczegółowy opis pozwoli na lepszą ocenę propozycji) / Presentation description - more delatails = better

Question Title

* 8. Prosimy o podanie hashtagów opisujących temat (nazwy technologii i narzędzi, obszary zastosowania, etc.)/Please add few hashtags describing subject (names of technologies/tools, area of implementation, other)

Question Title

* 9. Możliwy format (można wskazać więcej niż jedna odpowiedź) / Format (you could mark more than one choice)

Question Title

* 10. Charakter prezentacji (1 - mocno techniczna, 5 - zdecydowanie biznesowa) / Presentation characteristic (1-for technical experts, 5 - for business oriented people)

Question Title

* 11. Biogram prelegenta/Speaker's bio (lepiej polska wersja / better in Polish, but English also would be fine)

Question Title

* 12. Doświadczenie w prowadzeniu prezentacji / Experience of being a speaker

Question Title

* 13. Gdyby zaistniała taka potrzeba, organizatorzy mogą zapewnić prelegentowi nocleg w Warszawie albo pokrycie kosztów przejazdu. Czy możesz potrzebować tego rodzaju pomocy? / Just in the case the organzers may provide accomodation in Warsaw or cover the logistic fees. Do you might need this kind of assistance?

Question Title

* 14. Dodatkowe informacje (to miejsce na wszystkie inne informacje, które mogą być istotne przy ocenie zgłoszenia prezentacji) / All other info that may be important

Question Title

* 15. Zgoda na zbieranie danych osobowych / GDPR thing

T