Screen Reader Mode Icon
Drage žene i d(j)evojčice! Molimo vas za 10 minuta vašeg vremena.

Ženski zdravstveni centri FEM i FEM Süd već dugo godina nude podršku ženama i d(j)evojčicama u vezi sa svim zdravstvenim pitanjima.

Pored toga, želimo da proširimo spektar naših medicinskih ponuda. Zdravstvena zaštita treba da bude što bolja, jednostavno i brzo dostupna za vas! U te svrhe potrebno nam je upravo vaše iskustvo i vaša podrška: Šta dobro funkcioniše? Šta ne? Koje ponude vi želite?

Question Title

Kako se trenutno os(j)ećate fizički?

Question Title

Kako se trenutno os(j)ećate psihički?

Question Title

Kako se trenutno os(j)ećate u vašem društvenom okruženju? (Porodica, prijatelji, poznanstva, radne kolege i koleginice…)

Question Title

Idete li na preventivne zdravstvene preglede i preglede za rano otkrivanje oboljenja? (Analize krvi, stomatološki pregled, bris raka, vakcinacije, preventivni sistematski pregled...)

Question Title

Koliko dobro poznajete zdravstveni sistem i zdravstvenu zaštitu? (Ko je za šta odgovoran - doktori raznih disciplina, psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri, fizioterapija...)

Question Title

Koliko ste zadovoljni zdravstvenom zaštitom u vašem području? (Doktori raznih disciplina, babice, fizioterapeuti, psiholozi, ponuda preventivne zaštite, ponuda sav(j)etovanja, ponuda terapije, vr(ij)eme, troškovi...)

Question Title

Šta nedostaje? Šta nedostaje postojećim ponudama?

Question Title

Šta biste požel(j)eli (više)?

Question Title

Kakve moraju biti ponude da biste ih koristili? Šta je za vas važno?

Question Title

Za koje zdravstvene probleme i pitanja mislite da je potrebno više (dodatnih) ponuda?

Question Title

Kakve moraju biti ponude da biste ih koristili? Kojih 5 stvari su vam najvažnije?

Molimo popunite opšte podatke o sebi. Sve informacije će se tretirati poverljivo.

Question Title

Status veze:

Question Title

D(j)eca:

Question Title

Broj d(j)ece:

Question Title

Trudna:

Question Title

Starost u godinama:

Question Title

Zemlja por(j)ekla:

Question Title

Završena škola:

Hvala vam puno na učešću!

Za pitanja nam se obratite na:
Internet stranica: www.fem.at
E-mail: kfl.fem@gesundheitsverbund.at
Broj telefona: 01/ 27700 – 5600
0 od 18 odgovoreno
 

T