پارک منطقه ای و ناحیه فضای باز (RPOSD) مایل است در مورد پاکهایی که بازدید می کنید بیشتر بداند و میزان علاقه شما را در ارتباط با روند برنامه ریزی پارک اندازه گیری کند. پاسخهای شما به کار آتی RPOSD در این دو زمینه کمک خواهد کرد!

Question Title

* 1. کد پستی شما چیست؟

Question Title

* 2. ﭘﺎرک ﺑرﮔزﯾده ﺷﻣﺎ ﮐدام اﺳت؟

Question Title

* 3. 3. چند وقت یکبار از نواحی طبیعی منطقه ای مانند Griffith Park، Kenneth Hahn State Park، Whittier Narrows Regional Park، سایر پارکهای ایالتی، Santa Monica Mountains, Angeles National Forest یا غیره بازدید می کنید؟

Question Title

* 4. چگونه به آنجا می رسید؟

Question Title

* 5. چند وقت یکبار از سواحل در کانتی لس آنجلس بازدید می کنید؟

Question Title

* 6. چگونه به آنجا می رسید؟

Question Title

* 7. 5. آیا در ارتباط با پاکها در جامعه تان در جلسات محلی شرکت کرده اید؟ آنها ممکن است شامل جلسات شورا، جلسات کمیسیون پارکها، جلسات ارزیابی نیازهای پارکها، و غیره باشند.

Question Title

* 8. آیا علاقمند هستید در کارگاه هایی که به اعضاء جامعه روش های مؤثری را جهت برقراری ارتباط با بنگاه های پارک محلی آموزش می دهند شرکت کنید؟ 

Question Title

* 9. علاقمند هستید جهت کمک برای پشتیبانی از پروژه های پارک محلی با سازمانهای مستقر در جامعه همکاری کنید؟

Question Title

* 10. 8. ممکن است با شرکت کنندگان این نظر سنجی جهت انجام مصاحبه های پیگیری تماس گرفته شود. اگر موافق هستید که با شما تماس گرفته شود، لطفاً نام و آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود را درج کنید.

Question Title

* 11. :سایر نظرات

T