Question Title

* 1.
What is your preferred language?
¿Cuál es su idioma preferido?
Ngôn ngữ ưu tiên của bạn là gì?
የምትመርጡት ቋንቋ ምንድነው?
您的首選語言是什麼?
តើជម្រើសភាសាអ្នកគឺជាអ្វី?
Та аль хэлийг сонгох вэ?
Ano ang iyong nais gamiting wika?
ما هي لغتك المفضلة؟
ستاسې د خوښې ژبه کومه یوه ده؟

T