Banka Botërore po përgatit një studim të ri mbi shitjet dhe blerjet online në Shqipëri. Nëse jetoni në Shqipëri dhe bëni blerje online, ju lutem merrni pak minuta për të plotësuar këtë pyetësor të shkurtër. Do donim të dinim më shumë për eksperiencën tuaj.

Question Title

* 1. Cilat janë produktet tipike që ju blini online? Zgjidhni të gjitha opsionet që ju përshtaten.

Question Title

* 2. Cilat janë arsyet kryesore për blerjet tuaja online? Zgjidhni të gjitha opsionet që ju përshtaten.

Question Title

* 3. Cilat nga këto faqe online përdorni për blerjet tuaja? Zgjidhni të gjitha opsionet që ju përshtaten.

Question Title

* 4. Cilën nga këto metoda pagese përdorni gjatë blerjeve online? Zgjidhni të gjitha opsionet që ju përshtaten.

Question Title

* 5. Cilat janë shqetësimet tuaja kryesore gjatë blerjeve online? Zgjidhni të gjitha opsionet që ju përshtaten.

Question Title

* 6. A nënkuptojnë blerjet tuaja online se blini më pak nga dyqanet lokale?

Question Title

* 7. Ku banoni?

Question Title

* 8. Në çfarë grup moshe jeni?

Question Title

* 9. Cila është gjinia juaj?

T