Den norske dataforeningen og Ibas | Ontrack ønsker å ta temperaturen i norske IT-avdelinger på feilhåndtering og årsaker til hvordan og hvorfor feil oppstår.

Denne innsikten skal brukes til å sette lys på utviklingen i arbeidsforholdene for norske IT-eksperter.

Persondata lagres ikke, og du forplikter deg ikke til noe ved å delta.

Question Title

* 1. Kjønn

Question Title

* 2. Alder

Question Title

* 3. Ansvarsområde

Question Title

* 4. Hvor mange ansatte har bedriften din?

Question Title

* 5. Jeg jobber…

Question Title

* 6. Hvor mange timer overtid har du per uke?

Question Title

* 7. Har din IT-avdeling flere oppgaver enn dere klarer å løse?

Question Title

* 8. Har dere utfordringer relatert til tids- eller ressursmangler?
NB! Kan velge flere svar

T