Poštovani/a,

Pozvani ste da sudjelujete u istraživačkom projektu kao student/ica jednog od hrvatskih sveučilišta/veleučilišta. Prije nego što odlučite želite li sudjelovati u njemu, molimo Vas da pročitate osnovne informacije o projektu i s kojim ciljem se provodi.

Ovim istraživanjem želimo ispitati kako studenti razmišljaju o nekim aspektima studiranja te analizirati čimbenike koji utječu na akademsko postignuće hrvatskih studenata. Sudjelovanje u istraživanju je potpuno dobrovoljno i podrazumijeva popunjavanje upitnika u trajanju od 10-ak minuta. Ukoliko u bilo kojem trenutku tokom popunjavanja upitnika doživite neugodnosti, možete se povući iz istraživanja bez navođenja razloga za to. Ipak, jako bismo cijenili da popunite cijeli upitnik jer ćete jedino tako pomoći u realizaciji ovog istraživanja.

Povjerljivost  i korištenje podataka

Autori se obavezuju da će sve podatke dobivene ovim istraživanjem smatrati strogo povjerljivima, odnosno da će pristup svim podacima imati samo autor i suradnici. Istraživanje je anonimno i istraživač se obavezuje da ni na koji način neće dopustiti da se podaci koriste za identifikaciju učesnika u projektu. Svi prikupljeni podaci bit će korišteni isključivo u istraživačke svrhe.
Ukoliko imate pritužbu ili prigovor vezan uz samo istraživanje, možete se obratiti na etikapsi@ffzg.hr.

Popunjavanje upitnika smatrat ćemo dokazom da ste razumjeli prethodne informacije i da ste suglasni da sudjelujete u istraživanju.

Istraživački tim:
dr. Zvonimir Galić  (e-mail: zgalic@ffzg.hr)
Mitja Ružojčić (e-mail: mruzojci@ffzg.hr)
Antun Palanović (e-mail: apalanov@ffzg.hr)
 

Hvala Vam što ste odvojili vrijeme da pročitate ove informacije.

T