Inkubator Technologiczny Krakowskiego Parku Technologicznego wspiera biznes i innowacyjne pomysły na startupy. Podczas programu inkubacyjnego przedsiębiorcy otrzymują wszystkie narzędzia niezbędne do uruchomienia własnej działalności, od przestrzeni biurowej, przez szkolenia i mentoring z najlepszymi specjalistami w branży, po dostęp do sieci inwestorów.

W ramach wsparcia prowadzimy szereg działań wspomagających młode firmy, m.in.:
- inkubator dla startupów z takich branż, jak IoT, gamedev, ICT, itp.
- wydarzenia: Startup Weekend Kraków, Idea Development Camp, Pitching Fight Club & Startups2Students
- wyspecjalizowane programy inkubacyjne i akceleracyjne dla branż space, gamedev oraz digital: tech, finance, industry, city & wellbeing

Mamy duże doświadczenie w pracy z firmami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami. Możemy zapewnić Ci wsparcie merytoryczne, szkolenia, doradztwo w zakresie pozyskania funduszy i dotacji. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, by jako partner pomagać przedsiębiorcom zmaksymalizować szanse na powodzenie i nauczyć metodycznego prowadzenia biznesu.

Chętnie poznamy Twój pomysł i wspólnie ustalimy, jak możemy sobie wzajemnie pomóc.

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Adres email

Question Title

* 3. Numer telefonu

Question Title

* 4. Jakiego typu wsparcia od nas oczekujesz?

Question Title

* 5. Krótki opis pomysłu, jaki chcesz z nami skonsultować

Question Title

* 6. Na jakim etapie jest pomysł?

Question Title

* 7. Jaki problem rozwiązuje Twój pomysł?

Question Title

* 8. Opis zespołu rozwijającego projekt (kto za co odpowiada, doświadczenie zawodowe itp)

Question Title

* 9. Link do strony lub prezentacji pomysłu

Question Title

* 10. Skąd dowiedziałeś się o Online Office Hours Inkubatora Technologicznego?

Question Title

* 11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w związku z realizacją  "Online Office Hours Inkubatora Technologicznego"

Question Title

* 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, w celach marketingowych i promocyjnych obejmujących w szczególności informowanie o ofertach wsparcia, eventach branżowych, technologicznych oraz projektach realizowanych przez KPT. Informacje będą przesyłane drogą elektroniczną.

Question Title

* 13. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000 zł, jako administrator danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU.L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO informuje, że:

· podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu

· posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

· podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią RODO

· w celu realizacji uprawnień lub zgłaszania incydentów należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym iod@kpt.krakow.pl

· w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych jest ona ważna prze okres 10 lat

· masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

0 of 13 answered
 

T