Take this survey in English.

Salamat po sa paglahok sa aming sarbey. Pinahahalagahan namin ang inyong ibinabahaging opinyon!

Batayang Impormasyon

Maraming interseksiyon sa komunidad ng South of Market sa San Francisco, kung saan nagsasalubong ang mga rampang papunta (onramp) at palabas (offramp) ng freeway at ang mga kalye ng lungsod. Malapit ang marami sa mga rampang ito sa mga paaralan, hotel na single room occupancy, at senior center, at nakahihikayat ang lahat ng ito sa mga populasyon na malaki ang panganib na masaktan dahil sa banggaan sa trapiko.

Naghahanap ang Transportation Authority at ang SFMTA ng mga paraan upang higit na maging ligtas ang lahat ng nagbibiyahe habang nagsusumikap tayong makamit ang tunguhin ng Vision Zero ng San Francisco na tuluyan nang hindi magkaroon ng anumang pagkamatay dahil sa trapiko pagsapit ng 2024. Pagtutuunan ng pag-aaral na ito ang pagpili ng mga interseksiyon sa rampa ng freeway sa SoMa (tinutugunan ang mga natitirang interseksiyon ng iba pang pagsusumikap sa pagpaplano).

Bilang bahagi ng pag-aaral na ito, gusto naming malaman pa ang tungkol sa mga taong nagbibiyahe sa SoMa at higit na maintindihan ang inyong karanasan sa pagbibiyahe sa paligid ng mga interseksiyon sa rampang papasok at palabas ng freeway.

* 1. Magpalista rito kung gusto ninyong makatanggap ng email ukol sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pag-aaral.

T