Pred tobom se nalazi anketa koja se provodi u sklopu međunarodnog projekta ‘The Melting pot’, financiranog kroz Erasmus+ program. Cilj našeg projekta je razvijanje kvalitetnijeg rada s mladima u kulturnom sektoru. Ovom anketom želimo detaljnije upoznati potrebe mladih u kulturi, kao i razloge zbog čega mnogi programi koji ciljaju na mlade ne privlače njihovu pažnju. Zbog toga te molimo da izdvojiš oko 10-15 minuta da ispuniš našu anketu.

Anketa je namijenjena mladima od 16 do 30 godina.

Rezultati naše ankete koristit će se za razvijanje novih programa po mjeri mladih na području Hrvatske, Srbije i Makedonije, a u budućnosti nadamo se i šire. Također, nalazi iz ankete koristit će se i za zagovaranje boljih politika za mlade u kulturnom području.

Sudjelovanje u anketi je anonimno i u svakom trenutku imaš pravo odustati od ispunjavanja.
Svi dobiveni rezultati bit će obrađivani na grupnoj razini.

Više o anonimnosti podataka pročitajte u sklopu naše Politike privatnosti: https://mmh.hr/hr/info/politika-privatnosti

Klikom na ‘Sljedeće’’ prihvaćaš sudjelovati u našoj anketi.


T