1. Definim els criteris pel projecte de transformació urbana del sud de Reus

Des del mes de setembre hi ha un marxa un procés participatiu per definir el projecte de transformació urbana que l’Ajuntament de Reus està treballant per a la zona sud de la ciutat. Aquest projecte té l’objectiu de crear una nova centralitat urbana a l'àrea del Carrilet i entorn, que esdevingui un pol d'atracció i dinamitzi no només aquesta àrea, sinó el conjunt de Reus.

Des de l’inici del procés participatiu, més de 700 persones han participat de diferents maneres en el procés. Això ha permès establir una diagnosi de la situació actual i també una sèrie de propostes sobre què es podria fer en aquesta zona perquè les persones que hi viuen, treballen o la visiten la sentit com un lloc atractiu i agradable.

Ara entrem en una nova fase del procés participatiu: és hora de definir sota quins criteris cal dissenyar el futur projecte. Els criteris no fan referència a detalls concrets, sinó a la perspectiva, la visió, la missió i els valors que han de ser implícits en tot projecte.
0 de 11 respostes
 

T