Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español

Dapre egzijans federal ki tabli nan Lwa sou Edikasyon pou Moun ki Andikape yo (IDEA):

Tanpri ranpli sondaj sa a pou pitit ou a ki gen yon IEP. Si ou gen plis pase yon timoun ki gen yon IEP, tanpri ranpli yon sondaj pou chak timoun.

Enfòmasyon ki rasanble yo rete anonim epi yo pral itilize pou bay sipò/resous pou paran ak elèv ki gen IEP. Yo pral konpile rezilta yo nan nivo distri ak lekòl la.
0 of 23 answered
 

T