Question Title

* 1. Nom de l'Ens

Question Title

* 2. Àrea de gestió

Question Title

* 3. Ofimàtica i edició compartida
Quines aplicacions utilitzeu per crear, editar i compartir documents?

Question Title

* 4. Videoconferències, trucades per internet, xats i compartir pantalles 
Quins serveis utilitzeu per a fer les reunions virtuals dels equips de treball?

Question Title

* 5. Ple telemàtic i Videoacta
Quina solució esteu fent servir per a celebrar de forma telemàtica els Plens o sessions d'òrgans col·legiats?

Question Title

* 6. Comunicació col·laborativa 
Quines eines feu servir per a comunicar, compartir informació i coordinar-vos amb l'equip de treball?

Question Title

* 7. Emmagatzematge al núvol 
Utilitzeu algun servei d'emmagatzematge al núvol, per fer còpies de seguretat en línia i compartir l'accés als documents?

Question Title

* 8. Gestor de tasques i projectes 
Feu servir alguna solució de gestió de projectes / tasques?

Question Title

* 9. Signatura electrònica 
Quines eines utilitzeu per a signar electrònicament un o varis document, per una o vàries persones?

Question Title

* 10. Eines per fer pluja d'idees i debat en línia 
Empreu eines per facilitar els debats, la pluja d'idees i la cerca del consens en les decisions de l'equip de treball?

T