Chestionar consultare online document politici

Buna ziua,

Vă mulțumim foarte mult pentru interesul dvs. de a participa la procesul de consultare privind documentul de politici curriculare Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, elaborat în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015) și are la bază recomandările OECD și UNICEF incluse în documentul de poziție România 2017 – Studii OECD privind evaluarea și examinarea în domeniul educației

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului constă în elaborarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național. Acest document cuprinde un set de principii, valori și opțiuni de politică educațională definitorii pentru curriculumul național.

Documentul pe care aveți ocazia să îl consultați - realizat de o echipă formată din specialiști  ai Institutului de Științe ale Educației și ai Ministerului Educației Naționale- promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar.

Participarea dvs. la procesul de consultare prin intermediul acestui chestionar online este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătățire și completare a documentului. De aceea, apreciem foarte mult feedbackul dvs. deschis ;i constructiv la fiecare dintre întrebările din chestionar.

Opiniile și propunerile dvs. vor fi analizate în vederea finalizării documentului de politici educaționale. Completarea chestionarului durează în jur de 15 minute.

Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această consultare online!

T