Častý nedostatok liekov, ktorý ovplyvňuje terapiu pacientov, nie je pre nemocničných farmaceutov novým javom. Európska asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP) sa týmto problémom zaoberá posledných desať rokov. Výskum, ktorý asociácia uskutočnila v rokoch 2014, 2018 a 2019, ukázal, že vplyv, ktorý má nedostatok na starostlivosť o pacientov a prácu nemocničných lekárnikov, sa zvýšil. Zdá sa, že tieto problémy sa za posledných pár týždňov zhoršili, pričom mnohé krajiny hlásili nedostatok liekov používaných pre pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti vyvolaný pandémiou COVID-19.

Prieskum EAHP o pripravenosti nemocničných lekární na budúcu krízu skúma poznatky získané z pandémie COVID-19 a zbiera retrospektívne informácie o nedostatku liekov, ktorý sa vyskytol počas pandémie COVID-19. Je zameraný na nemocničných farmaceutov.

Prieskum sa uzavrie o polnoci 23. decembra 2020.
0 of 17 answered
 

T