Česte nestašice lekova koje utiču na ishod lečenja pacijenata nisu novina za bolničke famaceute. Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta (EAHP) se bavi ovim problemom proteklih 10 godina. Istraživanja sprovedena od strane Udruženja 2014., 2018. i 2019. god. su pokazala, da nestašice imaju uticaj na pruženu zdravstvenu zaštitu pacijenta i dovode do povećanog intenziteta rada bolničkih farmaceuta. Ovi problemi su se uvećali u proteklih nekoliko nedelja, pri čemu su mnoge zemlje prijavljivale nestašice lekova koji se primenjuju pacijentima u jedinicama intenzivne nege, a što je bilo izazvano pandemijom COVID-19.

EAHP upitnik o spremnosti bolničkih farmaceuta za buduće krizne situacije istražuje lekcije naučene u toku pandemije COVID-19 i prikuplja retrospektivne podatke o nestašicama lekova koje su nastale u toku pandemije COVID-19, i namenjen je bolničkim farmaceutima.

Upitnik neće više biti dostupan za popunjavanje od ponoći, 23. decembra 2020. god.
0 of 17 answered
 

T