Česte nestašice ljekova koje utiču na ishod liječenja nisu novost za bolničke farmaceute. EAHP je u prethodnoj deceniji radio na ovom izazovu. Istraživanja sprovedena u EAHP 2014, 2018 i 2019 pokazuju da se uticaj nestašica koje utiču na ishod liječenja i rad bolničkih farmaceuta povećao. Mnoge zemlje prijavljuju nestašice ljekova koji se koriste u jedinicama COVID-19 intezivne njege.

EAHP anketa za pripremu bolničkih farmaceuta za buduće krize će istražiti lekcije naučene u vreme COVID -19 pandemije i sistematizovaće informacije o nestašicama za vreme COVID-19. Anketa je namjenjena bolničkim farmaceutima.

Anketa će biti dostupna do ponoći 23 decembra 2020.
0 of 17 answered
 

T