Οι συχνές ελλείψεις φαρμάκων, οι οποίες επηρεάζουν τα κλινικά οφέλη των ασθενών, δεν αποτελούν νέο φαινόμενο για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP) έχει εργαστεί διεξοδικά σε αυτό το θέμα την τελευταία δεκαετία. Οι έρευνες, που διεξήγαγε η EAHP κατά τα έτη 2014, 2018 και 2019 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίπτωση των ελλείψεων φαρμάκων, τόσο στη φροντίδα των ασθενών όσο και στο έργο των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, έχει αυξηθεί. Αυτά τα προβλήματα φάνηκε να επιδεινώθηκαν, με πολλές χώρες να αναφέρουν ελλείψεις φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς  στις μονάδες εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ) λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η παρούσα έρευνα της EAHP, σχετικά με τη μελλοντική ετοιμότητα των νοσοκομειακών φαρμακείων σε συνθήκες κρίσης, έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και τη συλλογή αναδρομικών πληροφοριών σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων, που παρατηρήθηκαν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η έρευνα απευθύνεται σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και θα παραμείνει ενεργή έως τα μεσάνυχτα της 23 Δεκεμβρίου 2020.
0 of 17 answered
 

T