EHC 2017 Enquête: Vrouwen en stollingsstoornissen

Welkom bij de jaarlijkse enquête van het Europese hemofilie Consortium (EHC), een koepelorganisatie waarin 45 Europese patiëntenorganisaties voor stollingsstoornissen zijn aangesloten.

Elk jaar voert de EHC een enquête bij haar leden over een specifiek onderwerp met betrekking tot hemofilie of een andere bloedstollingsstoornis. Dit jaar willen wij onze aandacht vestigen op een dikwijls verwaarloosde groep van mensen die wij vertegenwoordigen: vrouwen/meisjes met een bloedstollingsstoornis Zoals u wellicht weet, is er weinig informatie over vrouwen met stollingsstoornissen in Europa. Daarom heeft de EHC besloten een Europese enquête te maken waarin vier verschillende gebieden worden behandeld: 
- Het identificeren van vrouwen met stollingsstoornissen,
- Het verzamelen van informatie over toegang tot diagnose,
- Het verzamelen van informatie over toegang tot behandeling en zorg, en
- Het verzamelen van informatie over de psychosociale ondersteuning die nodig is voor deze vrouwen.
 
Het doel van de enquête is om een inzicht te krijgen in de vrouwelijke patiënt in Europa en om acties te bepalen die nodig zijn om de bewustwording te vergroten.

Daarom vragen wij uw hulp bij het verzamelen van ervaringskennis. De onderstaande enquête is samengesteld uit 18 vragen. Indien u een ouder of verzorger bent van een vrouw of meisje met een stollingsstoornis, beantwoord de vragen dan vanuit de persoon voor wie u zorgt.

Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst voor 4 december invult en terugstuurt naar de EHC naar kristine.jansone@ehc.eu.

Indien u de enquête per brief wil terugsturen gelieve deze terug te sturen op het adres in de hoofding.


Dank voor uw hulp!
Mede namens de EHC
NVHP Werkgroep vrouwen
AHVH

 

T