Summer camp for teenagers going into 6th class and 6th year for 2022/23 school year. Ráth Chairn community hall 15.16 +17 August, 11 to 3 pm, cost: €40. The course is subject to demand. We plan to run a few different workshops and there will be some exercise/sport  classes also.  Registration close at 5pm 1 August

Question Title

* 1. Ainm an déagóra(teen's name)

Question Title

* 2. Aois an déagóra(Teenager's age)

Question Title

* 3. Dáta breithe an déagóra(Teenager's date of birth)

Question Title

* 4. Seoladh baile(home address)

Question Title

* 5. Sonraí teagmhála an tuimitheora(Parent's contact details)

Question Title

* 6. Sonraí teagmhála tuismitheoir/caomhnóir eile (Secondary contact, parent/caregiver)

Question Title

* 7. NB An bhfuil riachtanais speisialta ar bith ag do dhéagóir nó an bhfuil ailleirgí ar bith ag do dhéagóir, má tá, tabhair sonraí le do thoil(NB Does your child have any additional needs or allergies, if so please provide us with any necessary information.

Braitheann an campa seo ar éileamh. Is do pháistí a bhfuil cónaí orthu nó a fhreastalaíónn ar scoil i nGaeltacht na Mí na campaí seo. Seolfar ríomhphost maraon le sonraí íocaíochta chuig gach duine a chláraigh ar 2 Lúnasa. Costas an champa:€40.

All camps are subject to demand. These camps are for teenagers who live and/or attend school in Ráth Chairn and Baile Ghib. You will receive an email on 2 August with more information and payment details.

T