Industrijski izveštaj Evropske asocijacije za rušenje

Ova anketa ima različita pitanja u zavisnosti od vaše aktivnosti na tržištu poslova rušenja:

· Pitanja za izvođače rušenja (14 pitanja)

· Pitanja za proizvođače/dilere za rušenje (7 pitanja)

Šta je to?

Rukovodstvo EDA je pripremilo anketu na internetu, prevelo je na nekoliko jezika, da bi se dobio Industrijski izveštaj Evropske asocijacije za rušenje.

Zašto?

Cilj ove inicijative je da se dobiju direktne povratne informacije od kompanija i stručnjaka iz delatnosti, da bi se bolje shvatili trendovi na tržištu i dobile neke prognoze onoga što se može očekivati.

Kako?

Ova anketa će biti urađena u celosti na internetu sa određenim alatima u svrhe istraživanja tržišta.

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i propisima o usklađenosti, ova anketa je potpuno anonimna, niko neće moći da zna ko je šta odgovorio.

Potreban je samo jedan upitnik po kompaniji.

Kada?

Upitnik će biti otvoren od 1. aprila do 30. aprila 2021.

Očekivani datum izdavanja Industrijskog izveštaja Evropske asocijacije za rušenje je jun 2021.

Šta ja dobijam za uzvrat?

Kao nagradu za vašu saradnju, po završetku ankete, EDA će vam dati besplatan pristup kompletnom izveštaju na internetu, sa svim sakupljenim podacima.

Mogu li da ga podelim?

Da, molimo da pošaljete ovu stranu što je većem broju kompanija moguće, jer će tako anketa biti tačnija i relevantnija. Nije bitno da li su to članovi EDA ili ne, ona je otvorena za sve koji su povezani sa rušenjem u Evropi.

Question Title

* 1. Koja je glavna aktivnost vaše kompanije?

Question Title

* 2. Gde uglavnom razvijate vašu aktivnost, kao specijalizovana kompanija? 

Question Title

* 3. Koliki prihod je vaša kompanija imala 2020. godine, u vezi sa aktivnostima rušenja i/ili recikliranja? 

Question Title

* 4. Kretanje vašeg prihoda, za aktivnosti povezane sa: 

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rušenje
Rezultati za 2020.
Rušenje
Prognoza za 2021.
Recikliranje i upravljanje otpadom
Rezultati za 2020.
Recikliranje i upravljanje otpadom
Prognoza za 2021.

Question Title

* 5. Tokom 2020. godine, koji procenat vašeg prihoda je poticao od: 

  Manje od 10% Od 11% do 25% Od 26% do 50% Više od 50% Nije primenjivo
Rušenje (urbano, industrijsko, uklanjanje otpada,...)
Dekontaminacija (azbest i druge opasne supstance)
Upravljanje otpadom (sortiranje, transport, recikliranje, ...)
Druge aktivnosti

Question Title

* 6. Koliko zaposlenih je vaša kompanija imala 2020. godine, u vezi sa aktivnostima rušenja i/ili recikliranja? 

Question Title

* 7. Kretanje vaše radne snage, u vezi sa aktivnostima rušenja i/ili recikliranja? 

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2020.
Prognoza za 2021.

Question Title

* 8. Ulaganje u obuku vaše radne snage, u vezi sa aktivnostima rušenja i/ili recikliranja: 

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2020.
Prognoza za 2021.

Question Title

* 9. Tokom 2020. godine, od svih projekata rušenja i/ili upravljanja otpadom koje ste izvršili, koliki procenat ste uradili kao podizvođač?: 

Question Title

* 10. U proseku, koliko ponuda ste morali da date u 2020. da biste sklopili jedan ugovor za rušenje i/ili upravljanje otpadom? 

Question Title

* 11. Koji procenat opreme (nosači, dodaci i drugi alati) koju koristi vaša kompanija pripada vama (kupljena ili lizing na duži rok)? 

Question Title

* 12. Tokom 2020. godine, koji je bio procenat korišćenja vaše opreme (nosači, dodaci i drugi alati), za aktivnosti povezane sa rušenjem? 

Question Title

* 13. Kretanje vašeg ulaganja (mehanizacija, oprema i potrošni materijali), u vezi sa aktivnostima rušenja i/ili recikliranja: 

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2020.
Prognoza za 2021.

Question Title

* 14. Unesite sve druge komentare koje imate ovde:

VAŽNO!

Hvala Vam puno na vremenu i saradnji, anketa je sada završena.

Kao nagradu za vašu podršku, EDA će obezbediti besplatan pristup Industrijskom izveštaju Evropske asocijacije za rušenje 2021. na internetu.

Vaša e-pošta je sada povezana sa podacima koje ste ranije dali.

Očekivani datum izdavanja Industrijskog izveštaja Evropske asocijacije za rušenje je jun 2021.

 
0 od 14 odgovoreno
 

T