Αξιολογήστε την εμπειρία σας

Παρακαλώ απαντήστε (ανώνυμα) ειλικρινά στις παρακάτω 10 σύντομες ερωτήσεις και αξιολογήστε την εμπειρία σας από την εκπαίδευση της Ανεύρεσης Υποψηφίων που κάναμε. Οι απαντήσεις θα με βοηθήσουν να γίνω καλύτερος και να σας προσφέρω ακόμα καλύτερες εκπαιδεύσεις στο μέλλον.

Για επιπλέον προτάσεις, μπορείτε να μου τις στείλετε στο alldayin@gmail.com

Question Title

* 1. Πόσο επαγγελματική ήταν η όλη εμπειρία σας με τον Θεόδωρο Αραμπατζή

Question Title

* 2. Συγκριτικά με άλλες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει, η ποιότητα της εκπαίδευσης ήταν καλύτερη, χειρότερη ή περίπου ίδια;

Question Title

* 3. Ποια/-ες από τις παρακάτω δεξιότητες θα εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας;

Question Title

* 4. Πόσο καλά απαντήθηκαν οι ερωτήσεις σας;

Question Title

* 5. Συνολικά, είστε ικανοποιημένοι από τον Θεόδωρο Αραμπατζή σαν εκπαιδευτή και σαν προπονητή;

Question Title

* 6. Συνολικά, είστε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο της εκπαίδευσης;

Question Title

* 7. Θα συστήνατε τον Θεόδωρο Αραμπατζή σαν εκπαιδευτή σε ανθρώπους που γνωρίζετε;

Question Title

* 8. Πόσο ξεκάθαρο πλάνο έχετε για να ακολουθήσετε;

Question Title

* 9. Πρόσθετα σχόλια/Εντυπώσεις/Προτάσεις

T