Dobro došli_e u online anketu za Dijalog Europske unije s mladima koju provodi Mreža mladih Hrvatske!
U ovom ciklusu konzultacija, odnosno provedbe Dijaloga EU s mladima riječ je prije svega o zaštiti okoliša i održivom razvoju, kao i o inkluzivnim društvima i uključivanju mladih. Kako bismo dobili_e bolji uvid u stajalište mladih na razini cijele Europe o Europskom cilju za mlade broj 3. „INKLUZIVNA DRUŠTVA“ i broj 10. „ODRŽIVA ZELENA EUROPA“, pozivamo Vas da ispunite anketu.
 
Sudjelovanje u anketi je u potpunosti anonimno i dobrovoljno, a anketa je namijenjena mladima od 15 do 30 godina. Za ispunjavanje je potrebno izdvojiti do 20 minuta.
 
Rezultati ankete koristit će se u svrhu oblikovanja zajedničkih preporuka na europskoj razini, te u svrhu donošenja i implementacije konkretnih mjera i politika od strane država članica Europske unije. Rezultati istraživanja bit će objavljeni na web stranici EU pita i Mreže mladih Hrvatske. Za više informacija i pitanja možete se obratiti na info@mmh.hr
 
Više o anonimnosti podataka pročitajte u sklopu Politike privatnosti: https://mmh.hr/hr/info/politika-privatnosti.
 
*Dijalog Europske unije s mladima u Republici Hrvatskoj provodi Mreža mladih Hrvatske uz financijsku podršku Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Klikom na ''Sljedeće'' prihvaćate sudjelovati u anketi.

T