Welcome to the registration portal for MINING VIETNAM CONFEX 2021 @ Digital Connect

Thông tin Đăng ký Xác nhận tham gia chương trình


Quý khách vui lòng XÁC NHẬN tham gia chương trình Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect diễn ra từ 10-18/11/2021 bằng cách hoàn thành bảng thông tin đăng ký sauXin chân thành cảm ơn,
BTC Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect


========================


Please RSVP your attendance for Mining Vietnam Confex 2021 @ DIGITAL CONNECT which is taking place from 10-18/11/2021 by completing the form below

Thank you very much!
Mining Vietnam Confex 2021 @ Digital Connect organising team
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T