แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ jobsDB เข้าใจในประสิทธิผลจากการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการจ้างงานของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในอนาคต

ใช้เวลาในการทำแบบสำรวจไม่เกิน 1 นาที และ jobsDB ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะเผยแพร่เฉพาะภาพรวมเท่านั้น

In this survey, we seek to understand how effective is our product and service to your recruitment needs.

It will only take 1 minute of your time, and the result will, of course, be treated with the utmost privacy and confidentiality.

Question Title

* 1. มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่ท่านจะแนะนำให้เพื่อน/คนรู้จักใช้ jobsDB
(How likely will you recommend jobsDB as a recruitment channel to your friends and colleagues?)

Question Title

* 2. กรุณาระบุข้อมูลเพื่อการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
(Please include your contact details for further communications)

T