Ang mga lungsod ng Aurora, Boulder, Broomfield, Denver, Longmont, at Probinsya ng Boulder, kasama ang Awtoridad ng Pabahay ng Aurora, ang Awtoridad ng Pabahay ng Denver, Mga Kasosyo ng Pabahay sa Boulder, Awtoridad ng Pabahay ng Probinsiya ng Boulder at Awtoridad ng Pabahay ng Longmont ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mas mahusay na maunawaan ang mga desisyon sa pabahay ng mga residente at ang kanilang mga karanasan na naninirahan, nagtatrabaho o pumasok sa paaralan sa rehiyon.
Mahalagang bahagi ng pananaliksik ang survey na ito. Hindi ito nauugnay sa isang isyu ng balota o pampulitika. Inaasahang tatagal ang survey ng humigit-kumulang 15 minuto upang matapos. Sa pagtatapos ng survey maaari kang maglagay ng pagkakataon upang manalo ng $100 regalong Visa kard! Ganap na kompidensiyal ang iyong mga sagot at iuulat lamang na kasama sa iba pang mga tugon.
Kung nangangailangan ka ng makatwirang akomodasyon upang magbigay daan sa iyong lumahok sa survey, mangyaring makipag-ugnay kay Jen Garner: jgarner@bbcresearch.com o 800-748-3222 ext. 236. Ang isang halimbawa ng makatwirang akomodasyon ay ang pagkuha ng survey sa pamamagitan ng telepono dahil may kapansanan ka sa paningin o may problema sa pagbasa.

Question Title

Para masiguro na isasama namin ang mga residente mula sa buong rehiyon, mangyaring ibigay ang sumusunod na impormasyon tungkol sa kung saan ka nakatira. Sa anong lungsod o bayan ka nakatira?

T