Preambul

Vă rugăm să participați la consultarea publică privind propunerea de Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pe perioada 2021-2030 a Municipiului Onești și să contribuiți cu opinia dumneavoastră la îmbunătățirea acestui document strategic.  

Vă mulțumim pentru contribuție!

Question Title

* 1. Direcțiile de dezvoltare strategică propuse în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană acoperă și interesele dumneavoastră (ca locuitor sau ca organizație/instituție)?

Question Title

* 2. Ordonați obiectivele strategice de mai jos în funcție de importanța pe care dumneavoastră considerați că ar trebui să o ocupe acestea:

Question Title

* 3. Obiectivele strategice propuse corespund așteptărilor dumneavoastră (ca locuitor sau ca organizație, întreprindere)?

Question Title

* 4. Care considerați că este proiectul, inițiativa sau acțiunea, dintre cele propuse sau oricare alta, care trebuie avută în vedere prioritar în dezvoltarea viitoare a Municipiului?

T