Introduktion

Gravida, ammande och kvinnor som planerar att bli gravida behöver information om sina läkemedel. För att kunna utveckla bättre information och verktyg för kvinnor i framtiden ber vi om dina synpunkter. Syftet med den här enkäten är att förstå vilken sorts information kvinnor behöver. Och hur du och andra kvinnor föredrar att få informationen.

Den här enkäten är en del av ett forskningsprojekt som heter ConcePTION. Det finansieras av Innovative Medicines Initiative (IMI). Enkäten utförs av The Synergist som är ansvariga för enkäten på uppdrag av IMI ConcePTION-projektets medlemmar (som tillsammans ansvarar för att hantera dina svar, projektets medlemmar listas här). Vi samlar bara in uppgifter om dig om du uttryckligen samtycker till hur ConcePTION-projektet hanterar och använder den för vetenskapliga publikationer. Om du vill veta mer om hur vi hanterar din information kan du läsa ConcePTIONs dataskyddsmeddelande.

Ditt deltagande är viktigt för att hjälpa oss utveckla bättre information och verktyg för kvinnor som dig i framtiden. För att kunna utveckla vår forskning ber vi om din e-postadress så att vi har möjlighet att bjuda in dig till fler studier eller enkäter, men det är såklart helt frivilligt.

Frågor markerade med * är obligatoriska att svara på.

Question Title

* 1. Jag samtycker till att forskare i ConcePTION-projektet hanterar den information om min hälsa som jag lämnar till projektet.

0 of 38 answered
 

T