Introduktion

Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar en graviditet behöver information om läkemedel de tar, eller har för avsikt att ta. Vi vill veta vilka behov och preferenser hälso- och sjukvårdspersonal har när det gäller den här typen av information. För att vi ska kunna utveckla bättre information och verktyg för er i framtiden.

Den här enkäten är en del av ConcePTION projektet som finansieras av Innovative Medicines Initiative (IMI). Ett av målen är att utveckla en europeisk ”kunskapsbank” eller databas med information om läkemedelsanvändning under graviditet och amning. Målet är att förse både hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten med en öppen informationsresurs, som är sammansatt av experter inom läkemedelsövervakning under graviditet och amning. Kunskapsbanken kommer att tillhandahålla pålitlig och korrekt, aktuell och evidensbaserad säkerhetsinformation för kvinnor som använder läkemedel under graviditet eller amning. För att göra kunskapsbanken så användbar som möjligt ber vi dig nu att svara på följande frågor.

The Synergist är ansvariga för enkäten på uppdrag av IMI ConcePTION-projektets medlemmar (som tillsammans ansvarar för att hantera dina svar, projektets medlemmar listas här). Genom att fylla i den här enkäten samtycker du till att ConcePTION-projektet använder data från den här enkäten för vetenskapliga publikationer. Om du vill veta mer om hur vi hanterar data kan du läsa ConcePTIONs dataskyddsmeddelande.

Ditt deltagande är viktigt för att hjälpa oss utveckla bättre information och verktyg för både kvinnor och hälso- och sjukvårdspersonal i framtiden. För att ha möjlighet att utveckla vår forskning ber vi om din e-postadress för att kanske bjuda in dig till framtida studier och enkäter, men det är såklart helt frivilligt.

Frågor markerade med * är obligatoriska att svara på.

0 of 29 answered
 

T