Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Melayu

BAHAGIAN A : DEMOGRAFI RESPONDEN

Arahan: Sila tandakan (/) atau isi maklumat yang berkaitan pada ruangan yang disediakan

Question Title

* 1. Kategori Responden

Question Title

* 2. Jantina

Question Title

* 3. Taraf Perjawatan (Sekiranya staf UTM)

Question Title

* 4. Warganegara

0 daripada 12 dijawab
 

T