BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

Tuan/Puan yang dihormati,

Ini adalah soal selidik bagi mengukur tahap kepuasan pelanggan di BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI (BPO) Pejabat Pendaftar UTM Johor Bharu. Maklumat yang diperolehi hasil dari kajian ini akan dijadikan panduan kepada pihak pengurusan Pejabat Pendaftar untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan.


PERKHIDMATAN TERAS BPO (STAF UTM SAHAJA)
 1. Penghantaran dan pengambilan mel dalaman ke/dari peti mel PTJ;
 2. Pengurusan Dokumen;
  a) Pendaftaran kod fail baru
  b) Proses penutupan fail tidak aktif
  c) Permohonan pelupusan
 3. Pengurusan Perubatan Staf:
  a) Sistem Tuntutan Pergigian Online
  b) Penyediaan Surat Jaminan Hospital (Guarantee Letter)
  c) Permohonan/Tuntutan Rawatan Perubatan
PERKHIDMATAN TERAS BPO (STAF & MAHASISWA UTM)
 1. Perkhidmatan Kad Matrik

ARAHAN

1. Borang Soal Selidik Online ini mengandungi EMPATĀ (4) bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D. Sila lengkapkan SEMUA bahagian tersebut.

2. Anda hendaklah menjawab dengan ikhlas dan telus tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Semua maklumat yang diberikan adalah SULIT.

T