Screen Reader Mode Icon
 • English
 • Español
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Türkçe
 • Ελληνικά
 • العربية
 • नेपाली (नेपाल)
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어(대한민국)
Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc khảo sát quan trọng này về Cuộc trưng cầu Dân ý "Tiếng Nói” (The Voice). Chúng tôi muốn nghe những suy nghĩ và ý kiến ​​của bạn để giúp chúng tôi hiểu quan điểm của cộng đồng. Câu trả lời của bạn được bảo mật và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Question Title

* 1. Bạn thuộc nhóm tuổi nào?

Question Title

* 2. Bạn sinh ra ở Úc?

Question Title

* 3. Đâu là nguồn gốc thích hợp nhất đối với bạn?

Question Title

* 4. Which cultural ancestry do you identify with most?

Question Title

* 5. Bạn có nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà không?

Question Title

* 6. Bạn đang sinh sống ở đâu?

Question Title

* 7. Bạn có biết về cuộc trưng cầu dân ý “The Voice” không?

0 của 20 đã được trả lời
 

T