Dzień dobry!

To jest ankieta przygotowana przez naukowców z Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu zebrania informacji o objawach prezentowanych przez polskich pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (nowym koronawirusem) wywołującym chorobę COVID-19. Dzięki niej lekarze będą mogli lepiej poznać objawy prezentowane przez osoby zakażone tym wirusem i w konsekwencji lepiej diagnozować i leczyć COVID-19. Badanie to nie wiąże się z jakimkolwiek znanym ryzykiem dla osoby ankietowanej.

Ankieta jest w pełni anonimowa i dobrowolna, przeprowadzana online. Żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie uczestnika nie są zbierane. W każdej chwili można się z niej wycofać bez podania powodu i jakichkolwiek konsekwencji. Na ostatniej stronie ankiety znajduje się kontakt do głównego badacza, miejsce na uwagi i ewentualne pytania. Bardzo prosimy o szczere i prawdziwe odpowiedzi - przysłużą się one lepszemu poznaniu choroby COVID-19, a tym samym zdrowiu nas wszystkich. Przystąpienie do ankiety jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą informacją, wyrażeniem świadomej i dobrowolnej zgody na wypełnienie ankiety oraz z akceptacją możliwości wykorzystania wprowadzonych anonimowych danych w zbiorczej analizie w ramach badania naukowego. Badanie to uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Uchwała nr RNN/319/20/KE). Nie jest ono w żaden sposób sponsorowane, jest wynikiem niezależnej pracy grupy naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ankieta zajmuje ok. 3 minut. Na koniec należy nacisnąć przycisk "Gotowe", aby Pana/Pani dane zostały zapisane, w przeciwnym razie ich nie otrzymamy. Pytania wymagające odpowiedzi oznaczone są gwiazdką.

Question Title

* 1. Czy wypełniał(a) Pan(i) już wcześniej tę ankietę lub czy ktoś wypełniał tę ankietę w Pana/Pani imieniu wcześniej?

Question Title

* 2. Czy miał(a) Pan(i) wykonany test (wymaz) w kierunku COVID-19, który okazał się pozytywny?

 
14% of survey complete.

T