IPOPI-ESID-INGID genomför en studie om tveksamhet inför COVID-19 vaccination och biverkningar hos patienter med primär immundefekt (PID).

Som patient med PID eller närstående till en patient med PID är du välkommen att delta i denna studie om:
• du har slutfört hela vaccinationsprogrammet mot COVID-19,
eller
• du bara har fått en dos vaccin och du antingen inte behöver ta en andra dos eller om du INTE kommer att ta den andra dosen (oavsett anledning)
eller
• du inte alls vill vaccinera dig.

Om du inte kan vaccineras eller ännu inte har slutfört hela programmet, vänligen återkom till den här undersökningen när du är klar.

Ditt deltagande kommer att bidra till kunskapen att förstå eventuell tveksamhet mot vaccinationen och biverkningar hos patienter med PID.

Vi tackar dig för att du tar dig tid att fylla i denna viktiga enkät.

Question Title

* 1. Sekretess och elektroniskt samtycke

Dina svar kommer att vara anonyma. De kommer att skickas till IPOPI.
IPOPI samlar inte in identifierande information som ditt namn, e-postadress eller IP-adress.
Om du klickar på knappen "Godkänn" indikerar du att:
- Du har läst ovanstående information
- Du deltar frivilligt i undersökningen
- Du är patient eller närstående

 
8% of survey complete.

T