Hyrje

Trajnimi tre ditor "Hartimi i Intervenimeve"  mbahet më 17-19 dhjetor 2019, në sallën e KCSF-së në Prishtinë.

Trajnimi mbahet në gjuhën shqipe dhe ofrohet falas.

Të drejtë aplikimi kanë vetëm përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile aktive në Kosovë.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

Afati i fundit për aplikim është, 11 dhjetor 2019.

Për t'u regjistruar, ju lutem plotësoni formularin në vazhdim.

T