Informatie en toestemming deelname

Instemming onderzoeksdeelname
Voordat u start met uw deelname aan het onderzoek ‘Slaap en welzijn in tijden van Corona’ begint is het belangrijk dat u kennis neemt van de werkwijze die bij dit onderzoek gevolgd wordt en dat u instemt met vrijwillige deelname. Lees a.u.b. deze informatie aandachtig door.

Doel en nut van de studie
Het doel en nut van dit onderzoek is het meten en begrijpen van slaap, (dag)lichtblootstelling en welzijn in tijden van Corona. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. ir. Luc Schlangen en dr. ir. Karin Smolders van de Human-Technology Interaction groep van de Technische Universiteit Eindhoven.

Procedure
U krijgt vragen over slaap, piekeren, alledaagse gedragingen en stemming gedurende de afgelopen vier weken, en uw ervaringen m.b.t. veranderingen door de uitbraak van het Corona virus. Het invullen van het eerste deel van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten, als u wilt kunt u daarna nog het tweede deel van ongeveer 5-10 minuten invullen.

Participanten
Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Vrijwilligheid
Uw deelname is geheel vrijwillig. U kunt zonder opgaaf van redenen weigeren mee te doen aan het onderzoek en uw deelname op welk moment dan ook afbreken door de webpagina te sluiten.
Vertrouwelijkheid en gebruik, opslag en delen van data.
Bij alle onderzoeken van Human-Technology Interaction wordt gewerkt volgens de ethische code van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), en is de studie goedgekeurd door de Ethische review commissie van de faculteit.

In deze studie zullen enkele persoonlijke gegevens (bijv. uw leeftijd, geslacht, postcode) en uw verdere antwoorden op de vragenlijst worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Het doel hiervan is om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de resultaten en inzichten te publiceren in de wetenschappelijke literatuur. Om uw privacy te waarborgen worden alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren opgeslagen op een versleutelde server van de Human Technology Interaction groep voor minimaal 10 jaar. Die server is alleen toegankelijk voor geselecteerde HTI medewerkers. Er zal geen enkele informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren gedeeld worden met anderen.

De gegevens die verzameld worden in deze studie zijn mogelijk ook relevant voor vervolgonderzoeken binnen de Human Technology Interaction groep en voor andere onderzoekers. Het doel van deze andere studies kan ongerelateerd zijn aan de doelen van deze studie. De verzamelde data kan daarom ook beschikbaar gemaakt worden voor het algemene publiek in een online dataopslag. De gecodeerde gegevens die in deze studie verzameld worden en beschikbaar kunnen worden gemaakt voor een algemeen publiek zullen geen naar u persoonlijk herleidbare informatie bevatten. Die informatie zal dus enkel uw antwoorden op de vragen bevatten (behalve uw postcode), inclusief uw demografische variabelen (zoals leeftijd en geslacht), tenzij u ervoor kiest om deze antwoorden niet te geven in de vragenlijst.

Op de volgende pagina kunt u aangeven of u wel of niet toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens (behalve postcode) voor vervolgonderzoek binnen de Human Technology Interaction groep en voor verspreiding van uw data met behulp van een beveiligde online dataopslag voor het algemene publiek. Als u niet instemt met het delen van uw gegevens op deze manier, kunt u nog steeds deelnemen aan deze studie. Uw gegevens worden dan alleen gebruikt in het wetenschappelijke artikel maar zullen niet gedeeld worden met andere onderzoekers.

Nadere inlichtingen
Voor verdere informatie over dit onderzoek kunt u zich wenden tot Luc Schlangen of Karin Smolders (e-mail adres: L.J.M.Schlangen@tue.nl of K.C.H.J.Smolders@tue.nl).

T