1. BRUKERE AV UNGDOMSINFORMASJONSTJENESTER

Hallo!

Denne spørreundersøkelsen er for DEG -unge mennesker i alderen 15 til 29. Vi vil vite om du har benyttet deg av ungdomsinformasjonssenter eller noen av dets tjenester. Vi er nysgjerrige på å vite hva du tenker om hjelp og støtte fra ungdomsinformasjonstjenester.

I tillegg ønsker vi å vite om informasjonsbehovet ditt, dvs. hvilken type informasjon du vanligvis ser etter, hvilke kilder du bruker, hva er din foretrukne form for presentasjon og hvor lett har du tilgang til disse kildene. Denne undersøkelsen gjennomføres for å forstå informasjonsadferden til den unge befolkningen, slik at informasjonstjenestene kan bli bedre.

Dine svar er anonyme. Resultatene vil bli brukt til å forbedre informasjonstjenestene for unge mennesker.  Det tar omtrent 15 minutter å svare på undersøkelsen.

Har du spørsmål, vennligst kontakt nærmeste ungdomsinformasjonssenter eller skriv til undersøkelsesgruppen: survey@eryica.org.

Takk for at du tar deg tid!

Fremtidens ungdomsinformasjons “verktøykasse” prosjektgruppe

* 1. HAR DU NOEN GANG BENYTTET DEG AV UNGDOMSINFORMASJONSTILBUD (UngInfo-senteret, ungdomsinformasjon på nett (ung.no), ungdomsinformasjon i sosiale medier o.l)?

T