Question Title

* 1. Alin sa mga sumusunod na opsyon sa transportasyon ang pinakakaraniwan mong ginagamit kapag bumibiyahe sa pagitan ng mga county ng Placer at Sacramento?

Question Title

* 2. Kapag natapos na ang mga proyektong ito, mas malamang mo bang pag-iisipan ang mga bagong opsyon sa transportasyon kapag kailangan mong magbiyahe sa mga pinagandang corridor?

Question Title

* 3. Ano ang mga inaalala mo kapag nagmamaneho sa mga masisikip na corridor? Piliin ang lahat ng angkop.

Question Title

* 4. Paano ka/ang pamilya mo matutulungan nitong magkaroon ng mga karagdagang opsyon sa transportasyon na magagamit sa inyong komunidad? Piliin ang lahat ng angkop.

Question Title

* 5. Paano ka, ang iyong komunidad, o ang rehiyon sa kabuuan, makikinabang sa mga proyektong ito? Piliin ang lahat ng angkop.

Question Title

* 6. Aling isa sa mga pagpapahusay sa transportasyon ang sa palagay mo ay may pinaka-positibong epekto sa inyong komunidad?

Question Title

* 7. Ano sa palagay mo ang pinakamalaking priyoridad para sa kinabukasan ng transportasyon at biyahe?

T