Jest to niezależne badanie prowadzone przez organizację PatientView oceniające reputację korporacyjną 48 firm farmaceutycznych w 2019 roku.
 
Dziękujemy za udział w badaniu.

Prosimy pamiętać, że po zakończeniu kwestionariusza Twoje odpowiedzi nie zostaną zapisane, dopóki nie klikniesz przycisk Gotowe na dole tej strony.
 
Kilka uwag na temat NAZW niektórych firm:
Firma Allergan obejmuje firmy Actavis i Forest Laboratories.
Firma Gilead obejmuje też firmę Kite Pharma.
Firma GSK określana jest też jako GlaxoSmithKline.
Firma Janssen należy do grupy firm Johnson & Johnson (która obejmuje też firmę Actelion).
Firma Sanofi obejmuje firmę Genzyme.
Firma Takeda obejmuje też firmy Shire i Baxalta.

Question Title

Obraz

Question Title

Obraz

Question Title

* b.) Czy Państwa organizacja ma SIEDZIBĘ lub centralę w Polsce?

Question Title

Obraz

Question Title

* c.) Na jakim OBSZARZE GEOGRAFICZNYM działa Państwa organizacja?

Question Title

Obraz

Question Title

* d.) Poniżej znajduje się lista 48 największych firm farmaceutycznych z całego świata.
Prosimy wskazać te firmy, które są ZNANE PAŃSTWA ORGANIZACJI, oraz firmy, z którymi PAŃSTWA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACOWAŁA lub WSPÓŁDZIAŁAŁA

 
Pod pojęciem „znane” należy rozumieć:
„Poczucie posiadania wystarczającej wiedzy na temat firmy, by móc wypowiadać się na temat jej działań i produktów”.

  Ta firma jest nam ZNANA. WSPÓŁPRACOWALIŚMY lub WSPÓŁDZIAŁALIŚMY z tą firmą.
AbbVie.
Acorda Therapeutics.
Allergan (obejmuje też firmy Actavis i Forest Laboratories).
Almirall.
Amgen.
Astellas Pharma.
AstraZeneca.
Bayer.
Bial.
Biogen.
Boehringer Ingelheim.
Bristol-Myers Squibb.
Celgene.
Chiesi Farmaceutici.
CSL Behring.
Daiichi Sankyo.
Eisai.
Eli Lilly (Lilly).
Ferring.
Gedeon Richter.
Gilead Sciences (obejmuje też firmę Kite Pharma).
Grifols.
Grünenthal.
GSK.
Ipsen.
Janssen (obejmuje też firmę Actelion).
LEO Pharma.
Lundbeck.
Menarini.
Merck KGaA / EMD Serono.
MSD (Merck Sharp & Dohme).
Mundipharma.
Novartis.
Novo Nordisk.
Octapharma.
Otsuka.
Pierre Fabre Laboratories.
Pfizer.
Roche.
Sandoz.
Sanofi (obejmuje też firmę Genzyme).
Servier.
Takeda (obejmuje też firmę Shire).
Teva.
UCB.
Vertex Pharmaceuticals.
Vifor Pharma.
ViiV Healthcare.

Question Title

Obraz

Question Title

* e.) Jeśli Państwa organizacja współpracuje/współdziała z firmami farmaceutycznymi:
Jakie są GŁÓWNE TYPY ZALEŻNOŚCI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY/WSPÓŁDZIAŁANIA Państwa organizacji z firmami farmaceutycznymi?


Question Title

Obraz
Pytania dotyczące reputacji korporacyjnejn

 Ta ankieta dotyczy reputacji korporacyjnej przemysłu farmaceutycznego, oraz poszczególnych firm farmaceutycznych w roku 2019.

Do celów niniejszej ankiety termin „reputacja korporacyjna” należy rozumieć następująco:
STOPIEŃ, DO JAKIEGO FIRMY FARMACEUTYCZNE SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA PACJENTÓW I ORGANIZACJI PACJENCKICH
.

Question Title

Obraz

Question Title

* NAJPIERW DWA PYTANIA DOTYCZĄCE REPUTACJI KORPORACYJNEJ BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ JAKO CAŁOŚCI


Pytanie 1 z 12.

Jak Państwa zdaniem członkowie Państwa organizacji (albo reprezentowane przez Państwa osoby) OCENILIBY REPUTACJĘ KORPORACYJNĄ następujące SEKTORY opieki zdrowotnej w 2019 r.?

  Doskonała. Dobra. Dostateczna. Słaba. Nie wiem.
Firmy biotechnologiczne.
Producenci leków generycznych.
Firmy świadczące ubezpieczenia zdrowotne (komercyjne).
Firmy świadczące ubezpieczenia zdrowotne (niekomercyjne).
Producenci wyrobów medycznych.
Firmy farmaceutyczne (międzynarodowe).
Pharmacy Benefit Manager (PBM)—jeśli dotyczy to danego kraju.
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej (sektor prywatny).
Apteki.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 2 z 12.
Jak Państwa zdaniem, DOBRZE czy ŹLE przemysł farmaceutyczny jako całość radził sobie w 2019 roku z ZADANIAMI WYMIENIONYMI PONIŻEJ (Wszystkie z tych zadań mają wpływ na reputację korporacyjną tej branży wśród pacjentów i organizacji pacjenckich)?

  Doskonała. Dobra. Dostateczna. Słaba. Nie wiem.
Kierowanie się strategią skupienia na pacjencie.
Zapewnianie pacjentom informacji wysokiej jakości.
Zapewnianie bezpieczeństwa pacjentów.
Innowacyjność.
Wytwarzanie produktów przynoszących korzyści pacjentom.
Zachowanie przejrzystości co do zasad ustalania cen przez firmę.
Zachowanie przejrzystości co do udostępniania danych klinicznych.
Zachowanie przejrzystości co do ujawniania finansowania interesariuszy (np. lekarzy).
Uczciwość w działaniu.
Partnerska współpraca z organizacjami pacjentów.
Zapewnianie pacjentom więcej usług niż tylko dostarczanie leków.
Sprawiedliwa polityka cenowa (nieuzyskiwanie nieprzyzwoicie wysokich dochodów).
Ułatwianie pacjentom dostępu do leków.
Angażowanie pacjentów/organizacji pacjenckich w badania nad lekami/odkrywanie nowych leków (przed rozpoczęciem badań klinicznych).
Angażowanie pacjentów/organizacji pacjenckich w prace nad lekami (włącznie z badaniami klinicznymi oraz po przeprowadzeniu badań klinicznych).

Question Title

Obraz
DZIESIĘĆ KOLEJNYCH PYTAŃ ANKIETY DOTYCZY REPUTACJI KORPORACYJNEJ POSZCZEGÓLNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH


W odniesieniu do firm wymienionych w pytaniach od 3 do 12 włącznie:

Prosimy zignorować wszystkie firmy, które nie są Państwu znane.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 3 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy były w 2019 roku NAJLEPSZE w stosowaniu SKUTECZNEJ STRATEGII SKUPIONEJ NA PACJENCIE?


Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 4 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy były w 2019 roku NAJLEPSZE w przekazywaniu WYSOKIEJ JAKOŚCI INFORMACJI DLA PACJENTÓW?


Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 5 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy były w 2019 roku NAJLEPSZE w zapewnianiu BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW?


Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 6 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
W odniesieniu do roku 2019, produkty których TRZECH firm przynosiły NAJWIĘCEJ KORZYŚCI znanym Państwu pacjentom?


Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 7 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy mają w 2019 roku NAJLEPSZĄ opinię co do zachowania PRZEJRZYSTOŚCI w następujących obszarach?

(i.) NAJLEPSZA reputacja dotycząca zachowania w 2019 roku PRZEJRZYSTOŚCI co do ZASAD USTALANIA CEN PRZEZ FIRMĘ?

Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

*
(ii.) NAJLEPSZA reputacja dotycząca zachowania w 2019 roku PRZEJRZYSTOŚCI co do UDOSTĘPNIANIA WYNIKÓW BADAŃ KLINICZNYCH?

Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

*
(iii.) NAJLEPSZA reputacja dotycząca zachowania w 2019 roku PRZEJRZYSTOŚCI co do FINANSOWANIA PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNYCH INTERESARIUSZY (takich jak lekarze i organizacje pacjenckie)?

Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 8 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy mają NAJLEPSZĄ reputację w 2019 roku w zakresie UCZCIWOŚCI W DZIAŁANIU?


Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 9 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACOWAŁY NA ZASADACH PARTNERSKICH w roku 2019 Z PAŃSTWA ORGANIZACJĄ PACJENCKĄ (LUB ZE ZNANYMI PAŃSTWU PACJENTAMI)?


Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 10 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy zapewniały NAJLEPSZE wsparcie pacjentów „POZA SAMYM LEKIEM” w roku 2019?
(Oznacza to świadomość podróży pacjentów oraz zapewnianie dodatkowych usług poza zapewnieniem samego leku.)


Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

Obraz

Question Title

* Pytanie 11 z 12.
Gdyby poproszono Państwa o zdecydowaną odpowiedź:
Które TRZY firmy były w 2019 roku NAJLEPSZE w ...

(i.) ANGAŻOWANIU PACJENTÓW w BADANIA NAD LEKAMI/ODKRYWANIE NOWYCH LEKÓW
?
[Uwaga: badania/odkrywanie przed rozpoczęciem badań klinicznych.]

Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.

Question Title

*
(ii.) ANGAŻOWANIU PACJENTÓW w PRACE NAD LEKAMI?
[Uwaga: włącznie z badaniami klinicznymi oraz po ich przeprowadzeniu.]

Proszę zaznaczyć nie więcej niż TRZY.