Формуляр за присъединяване


Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност се координира в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и подпомага повишаването на качеството на услугите за децата в ранна възраст от ромската общност в България. Мрежата за ранно детско развитие в България работи в посока за повишаването на мотивацията и знанията на специалистите, които предоставят услуги в областта на ранното детско развитие.

Основни цели на Мрежата за ранно детско развитие в България са:

· Да развие експертния капацитет сред специалистите, които работят в областта на ранното детско развитие с ромски общности, както и да предостави възможности за професионално развитие, обмен на специалисти и помощен персонал, активно участващи в предоставянето на услуги за деца в ранна възраст;

· Да се увеличи броят на специалистите и помощния персонал от ромската общност, работещи за     предоставяне на услуги в ранна детска възраст, посредством подпомагане на тяхното учене и обучение;

· Да се повиши осведомеността за състоянието на предлаганите услуги в ранна възраст за деца от ромската общност, с цел осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи;

· Да се предоставят допълнителни възможности за стаж на студенти от ромски произход, които ще доведат до повишаване на подкрепата за подхода „Ролеви модели в ранна възраст“.

Чрез постигането на изброените цели, Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България ще изгради авторитет в различни сектори. Това ще подпомогне процеса на обединение на експертите, които работят по въпросите свързани с ранното развитие на децата от ромската общност.

Ползи от членството в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност:

1. Институционално:

Възможност за финансиране на ваши проектни идеи;
Достъп до полезна информация, предназначена за специалисти, работещи с деца в ранна възраст  от ромската общност;
Възможност за участие в обучение за работа с родители и деца от ромски произход;
Възможност за участие в национални и международни програми за обмен на добри практики;
Възможност за участие в застъпнически инициативи за подобряване на качеството на предлаганите услуги в областта на ранното детско развитие;
Възможност за участие в стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст“;
Възможност за участие в определянето на стратегическите приоритети на мрежата;

1. Индивидуално:

Възможност за финансиране на ваши проектни идеи;
Достъп до полезна информация, предназначена за специалисти, работещи с деца в ранна възраст от ромската общност;
Възможност за участие в обучение за работа с родители и деца от ромски произход;
Възможност за участие в национални и международни програми за обмен на добри практики;
Възможност за участие в застъпнически инициативи за подобряване на качеството на предлаганите услуги в областта на ранното детско развитие;

Question Title

* 1. Изберете типа членство:

T