Hyrje

Trajnimi  "Avokimi për Ndryshim"

Datë: 25-26 qershor 2019  |  Ora: 09:00 - 16:00  |  Vendi: Salla e Konferencave, KCSF, Prishtinë

Trajnimi “Avokimi për Ndryshim” përgjatë dy ditëve ka për qellim te ndërtojë tek pjesëmarrësit aftësi të nevojshme për të zbatuar në mënyrë sa më efektive fushatën e avokimit.

Afati i fundit për aplikim është 17 qershor 2019.

Për t'u regjistruar, ju lutem plotësoni formularin në vazhdim.

T