Prihláška na seminár

25. október 2023, Hotel Bratislava ****, Seberíniho 9, Bratislava

Question Title

* 1. E-mail:

Question Title

* 2. Meno:

Question Title

* 3. Priezvisko:

Question Title

* 4. Organizácia:

Question Title

* 5. Pozícia:

Question Title

* 6. Potvrdzujem účasť na seminári:

Question Title

* 7. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, pozícia, organizácia, emailová adresa, organizáciou Národný inšpektorát práce a EU OSHA, Bilbao v súlade s nariadením EU o GDPR 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Údaje budú využité na organizačné zabezpečenie udalosti.

T