2024 LAPD Chief of Police Community Survey - Armenian

Los Angeles քաղաքը նախաձեռնել է Los Angeles-ի ոստիկանության հաջորդ պետի ընտրությունը։ Քաղաքային կանոնադրության համաձայն՝ ոստիկանապետի աշխատանքի ընդունումն իրականացնում է Քաղաքապետարանի կադրերի վարչության գլխավոր տնօրենը և ոստիկանության կոմիսարների խորհուրդը: Ոստիկանության կոմիսարների խորհուրդը թվային հաջորդականությամբ երեք թեկնածուների անունները կներկայացնի քաղաքապետին, որն էլ նրանցից մեկին կնշանակի ոստիկանապետի պաշտոնում․ ընտրությունը կհաստատի Քաղաքային Խորհուրդը։ Մեր համայնքի անդամները վճռորոշ դեր ունեն հաջորդ ոստիկանապետի ընտրության հարցում: Համայնքային նիստերի և այս առցանց հարցման միջոցով համայնքի տեսակետները կօգտագործվեն դիմորդի գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները և անհատական հատկանիշները գնահատելու համար: Այս տեղեկատվությունը կօգտագործվի նաև հարցազրույցի հարցերի մշակման համար: Հարցման արդյունքները կամփոփվեն և հասանելի կլինեն հանրությանը՝ ի գիտություն:

Խնդրում ենք ժամանակ հատկացնել այս հարցումը լրացնելու համար: Ձեր պատասխանները բոլոր հարցերին կամավոր են: Խնդրում ենք ուղարկել ձեր հարցումը ոչ ուշ, քան 2024 թվականի հունիսի 14-ը, ուրբաթ։
1.Խնդրում ենք նշել հետևյալ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿՆԵՐԻ կարևորության աստիճանը, որոնք պետք է ունենա հաջորդ ոստիկանապետը.(Required.)
Շատ կարևոր
Որոշ չափով կարևոր
Չեզոք
Կարևոր չէ
Կիրառելի չէ
Հարգված ղեկավար է, որն ունի ապացուցված փորձ և իրավապահ մարմիններում աշխատելու փորձ:
Ուժեղ առաջնորդ է, ով կարող է ստեղծել և պահպանել վստահելիությունը վարչության ներսում և համայնքի հետ:
Ազնիվ է և հայտնի է վստահելի, արդար, ազնիվ և թափանցիկ լինելու համար:
Ունի խորն ըմբռնում և հարգանք Los Angeles-ի տարբեր համայնքների նկատմամբ:
Ունի հաղորդակցման հզոր հմտություններ և նպաստում է բաց և ազնիվ երկխոսությանը Բաժնի և համայնքի հետ:
Տիրապետում է ոստիկանության ոլորտում ազգային մակարդակում ընդունված լավագույն փորձին և իրականացնում է սահմանադրական և համայնքային ոստիկանության գործունեությունը:
Հեռատես է և կարող է մոտիվացնել, ոգեշնչել և ղեկավարել Բաժնի աշխատուժը:
Հարգում և ողջունում է քաղաքացիական վերահսկողությունը, ներառյալ՝ Ոստիկանության հանձնաժողովի դերը քաղաքականություն սահմանելու և Վարչության գործառնությունները վերահսկելու գործում:
Արդարացիորեն է վերաբերվում աշխատակիցներին և հաշվետու է նրանց:
2.Խնդրում ենք նշել հետևյալ ՓՈՐՁԻ կարևորության աստիճանը, որ պետք է ունենա հաջորդ ոստիկանապետը.(Required.)
Շատ կարևոր
Որոշ չափով կարևոր
Չեզոք
Կարևոր չէ
Կիրառելի չէ
Գործադիր մակարդակ և վերահսկողության փորձ որևէ մեծ իրավապահ մարմնում:
Հանցագործությունը կանխելու և նվազեցնելու իմաստալից լուծումների մշակման փորձ:
Ոստիկանության աշխատակիցների հավաքագրման և պահման բարելավմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացման փորձ:
Տարբեր համայնքներում համայնքի ներգրավվածության զարգացման փորձ:
Նորարարական պրակտիկաների և տեխնոլոգիաների ներդրման փորձ:
Ճգնաժամային կառավարման և հասարակայնության հետ կապերի փորձ։
Ոստիկանական բաժանմունքում բոլոր կոչումներում ծառայելու փորձ:
Կառավարման հմտություններ, ներառյալ՝ բյուջետավորման և ռազմավարական պլանների մշակման փորձ:
Կրթության մակարդակ։
Համայնքի անդամների, քաղաքային պաշտոնյաների, լրատվամիջոցների, ոստիկանական արհմիությունների, աշխատակիցների և այլ շահագրգիռ կողմերի կողմից բարձրացված մտահոգությունների լուծման փորձ:
3.Խնդրում ենք նշել հետևյալ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻկարևորության աստիճանը, որոնք հաջորդ ոստիկանապետը պետք է սահմանի Վարչության համար.(Required.)
Շատ կարևոր
Որոշ չափով կարևոր
Չեզոք
Կարևոր չէ
Կիրառելի չէ
Սպաների հավաքագրման և պահպանման բարելավում:
Հանցագործության կանխարգելում և նվազեցում։
Երթևեկության և հետիոտների անվտանգության ապահովման ծրագրեր:
Համայնքային ոստիկանությանը և համայնքի ներգրավվածությանն առաջնահերթություն տալը։
Անզեն և այլընտրանքային արձագանքման մոդելների աջակցություն և ընդլայնում, հատկապես հոգեկան առողջության կամ անօթևանության մեջ գտնվող անձանց հետ կապված ծառայության դեպքերի համար:
Ծառայության շտապ օգնության կանչերին արձագանքման ժամանակի բարելավում:
Գրասենյակային ուսուցմանը առաջնահերթություն տալը այնպիսի դեպքերում, ինչպես օրինակ՝ դե-էսկալացիայի և ուժի կիրառման տեխնիկայի համար՝ նվազեցնելով ոստիկանության բացահայտ կողմնակալությունը և ճգնաժամի մեջ գտնվող մարդկանց արձանգելը:
Երիտասարդական ծրագրերի և երիտասարդների ներգրավվածության ավելացում:
Տվյալների հավաքագրման և հանրությանը հասանելի դարձնելու թափանցիկություն:
Գունավոր մարդկանց նկատմամբ չափից ավելի ոստիկանական հսկողության, ռասայական պրոֆայլինգի և ռասայական կողմնակալության կանխարգելում ձերբակալման և խուզարկությունների միջոցով:
Ուժային վերապատրաստման դե-էսկալացիայի և սպաների հաշվետվողականության պարտավորություն:
4.Ինչպե՞ս կարող է Վարչությունն ավելի լավ ծառայել ձեր համայնքին: [Բաց հարց]
5.Դուք Los Angeles քաղաքի բնակի՞չ եք:
6.Եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք ԱՅՈ, խնդրում ենք ստորև գրել ձեր բնակության փոստային դասիչը․
7.Եթե կիրառելի է, քանի՞ տարի եք բնակվել Los Angeles քաղաքում.
8.Դուք աշխատո՞ւմ եք Los Angeles քաղաքի ներսում:
9.Եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք ԱՅՈ, խնդրում ենք ստորև գրեք ձեր հիմնական աշխատանքի վայրի փոստային դասիչը․
10.Դուք կամ ընտանիքի անդամը աշխատո՞ւմ եք Los Angeles-ի ոստիկանության Վարչությունում: (Ընտրովի)
11.Հետևյալներից ո՞րն է լավագույնս նկարագրում ձեր տարիքը: (Ոչ պարտադիր)
12.Ո՞ր ռասան կամ էթնիկ պատկանելությունն է ձեզ լավագույնս բնութագրում: (Ոչ պարտադիր)
13.Ո՞ր սեռի հետ եք ամենաշատը նույնականացնում Ձեզ: (Ոչ պարտադիր)
14.Ո՞րն է ձեր սեռական կողմնորոշումը: (Ընտրովի)
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Ձեր կարծիքը չափազանց արժեքավոր է մեզ համար: