Question Title

* 1. Bojite li se da bi u idućih deset godina mogli ostati bez posla kao rezultat napretka tehnologije (AI, automatizacija)?

Question Title

* 2. Kada očekujete da će automatizacija i napredak tehnologije ugroziti VAŠE radno mjesto?

Question Title

* 3. Jeste li ikada doživjeli gubitak ili promjenu posla zbog automatizacije u prošlosti?

Question Title

* 4. Mislite li da su koristi automatizacije, poput povećane učinkovitosti i produktivnosti, veće od potencijalnih gubitaka zaposlenja?

Question Title

* 5. U kojoj mjeri se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama:

  NE slažem se Slažem se Nemam mišljenje
U budućnosti sve će manje ljudi imati dugotrajno, stabilno zaposlenje
Automatizacija će u budućnosti ugroziti mnoga radna mjesta
Automatizacija već sada ugrožava radna mjesta
Automatizacija ugrožava MOJE radno mjesto
Automatizacija i napredak tehnologije otvara više prilika na tržištu rada nego što su potencijalni gubici

Question Title

* 6. Ukoliko automatizacija preuzme veliki dio poslova koje trenutno obavljaju ljudi to će kao posljedicu imati:

  Nije vjerojatno Vjerojatno Nemam mišljenje
Sve veću razliku između bogatih i siromašnih
Stvaranje novih, boljih radnih mjesta
Veliki broj nezaposlenih
Cjeloživotno obrazovanje i prilagodbu ljudi na nova radna mjesta

Question Title

* 7. Koje struke su u najvećem riziku od gubitka posla uslijed automatizacije? 

  Uopće ne Ne Možda Vjerojatno Sigurno
Trgovci
Učitelji i profesori
Poljoprivredni radnici
Informatičari
Umjetnici
Ugostiteljski djelatnici
Zdravstveni radnici
Uslužni radnici (frizeri, kozmetičari)
Pravnici
Građevinski radnici
Administrativni radnici
Ekonomisti
Znanstvenici
Transportni radnici (skladište, vozači)
Pomagačka zanimanja
Industrijski radnici

Question Title

* 8. Na automatizaciju i robotizaciju svoje struke gledam kao na:

Question Title

* 9. Molim komentirajte:

Question Title

* 10. Spol:

Question Title

* 11. Dob

Question Title

* 12. Stručna sprema

Question Title

* 14. Radni status:

T