Úvod & Sekcia 1 – Demogreafické otázky

Európska asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP) zriadila Špeciálnu záujmovú skupinu (ŠZS) pre  automatizovaný manažment liekovza účelom preskúmania výhod procesu automatizovaného manažmentu liekov najmä v oblasti procesu prípravy/zloženia/výdaja, ako aj za účelom zistenia aké technológie najlepšie pokrývajú potreby spomenutých pracovných postupov v nemocničných lekárňach.

Na podporu práce ŠZS bol navrhnutý prieskum zameraný na zber stanovísk (postojov) a názorov na súčasné a budúce používanie automatizovaných riešení manažmentu liekov. Prosíme (vyzývame) jednotlivých nemocničných lekárnikov, aby vyplnili tento dotazník.
 
Vyplnenie dotazníka zaberia cca 10-15 mnút.
 
ŠZS EAHP vopred ďakuje všetkým účastníkom prieskumu za ich participáciu v prieskume.

Question Title

* 1. Pracujem v …

Question Title

* 2. Moje zdravotnícke zariadenie je:

Question Title

* 3. Má Vaše zdravotnícke zariadenie polikliniku?

Question Title

* 4. Prosím špecifikujte počet lôžok vo Vašom zdravotníckom zariadení.

Question Title

* 5. Prosím špecifikujte koľko farmaceutov pracuje v lekárni a koľko na oddeleniach.

Question Title

* 6. Prosím špecifikujte počet farmaceutických laborantov pracujúcich vo Vašom zdravotníckom zariadení.

Question Title

* 7. Prosím špecifikujte počet podporných administratívnych pracovníkov pracujúcich vo Vašom zdravotníckom zariadení.

Question Title

* 8. Uveďte prosím informácie o prevádzkových hodinách lekárne vo Vašom zdravotníckom zariadení.

T