Wprowadzenie & Część 1 - Pytania demograficzne

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (EAHP) utworzyło Grupę Specjalnego Zainteresowania (SIG) ds. Zautomatyzowanego Zarządzania Lekami w celu zbadania korzyści płynących z automatyzacji zarządzania lekami, szczególnie w zakresie procesu przygotowywania/sporządzania/wydawania leków, oraz sposobu, w jaki technologia wspomaga procesy w aptece szpitalnej.
 
Aby wesprzeć prace SIG, opracowano ankietę, której celem jest zebranie poglądów i opinii na temat obecnego i przyszłego wykorzystania rozwiązań automatycznego zarządzania lekami. Do wypełnienia tej ankiety zapraszamy indywidualnych farmaceutów szpitalnych.
 
Wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut.
 
SIG EAHP z góry dziękuje uczestnikom badania za udział w ankiecie.

Question Title

* 1. Pracuję w …

Question Title

* 2. Moja instytucja to ..... 

Question Title

* 3. Czy Państwa instytucja udziela świadczeń ambulatoryjnych (np. w ramach AOS – poradnie specjalistyczne)?

Question Title

* 4. Proszę podać liczbę łóżek w Państwa instytucji.

Question Title

* 5. Proszę podać, ilu farmaceutów pracuje w szpitalu.

Question Title

* 6. Proszę podać liczbę techników farmaceutycznych pracujących w Państwa instytucji.

Question Title

* 7. Proszę podać liczbę pracowników administracyjnych (zawody niemedyczne), którzy pracują w Państwa instytucji.

Question Title

* 8. Proszę podać informacje na temat godzin pracy apteki w Państwa instytucji.

T